Новини

Съвместни действия срещу незаконния лов и риболов в Бургаските езера
11.06.2018 г.

Престъпленията срещу дивата природа имат отрицателно въздействие върху биоразнообразието по целия свят. Незаконното убиване, поставянето на отровни примамки в природата, залагането на капани или търговията с диви видове, поставя биоразнообразието на страните от Европейския съюз (ЕС) под силен натиск и опасност.
повече»

Втори проект на БДЗП е обявен за най-добър от Европейската комисия
06.03.2016 г.

Европейската комисия обяви списъка на най-добрите проекти за 2015 г., финансирани по програма LIFE+.  Сред тях е и проектът наБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Живот за Бургаските езера“.

Проектът LIFE+ „Живот за Бургаските езера“ беше реализиран от  БДЗП в партньорство с община Бургас, Черноморски солници АД, Българска фондация Биоразнообразие и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания). Целта на проекта е осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици– къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания. Вижте повече в краткия отчет на проекта.
повече»

Сладководни и морски риби събрани в наръчници в полза на интересуващите професионално и любителски от риболов
23.07.2015 г.

Най-популярните сладководни и морски риби събра в наръчник в полза на интересуващите се от професионален и любителски риболов Асоциацията на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в град Бургас. Изданието се реализира с подкрепата на проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван от Българско дружество за защита на птиците към програма LIFE+ на ЕС в периода 2010-2014 г.
 
повече»

Кои сме ние

"Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на ключови за тях местобитания в района на Бургаските езера". На едно от най-удивителните места от Черноморското ни крайбрежие БДЗП започна работа по нов и много амбициозен проект. Той ще стане известен с името „Живот за Бургаските езера”. Ако е необходимо да представим накратко целта на това мащабно начинание, то тя се препокрива с името му – да бъде съхранен животът на трите езера, намиращи се в сърцето на град Бургас – Вая, Атанасовско и влажните зони от комплекса Мандра – Пода.
Научи повече »»