Видео галерия

Да опазим бургаските езера

09.08.2013 г.

 

Пиеса "Да опазим Бургаските езера"
Автор: Александър Маринов - Санчо
Проект "Живот за Бургаските езера", програма LIFE+на ЕС
Българско дружество за защита на птиците