Новини

Две хиляди чиги бяха пуснати на свобода в река Дунав 20.06.2015 г.

Две хиляди чиги бяха пуснати на свобода в река Дунав
Консорциум Дунавска есетра с управляващ партньор Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов гр. Бургас (АПОЛРДКСР) предостави на WWF - България последните 2 000 чиги от общо произведените 50 000 за целите на проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България” изпълняван от WWF. Чигите бяха пуснати на свобода в река Дунав край село Ветрен, област Силистра.

Изпълнената от Консорциума технология за производство на потомство в изкуствени защитени условия от диви родителски екземпляри дава модел за възстановяване и опазване на популациите и на други застрашени видове.
Асоциацията на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов гр. Бургас  като управляващ партньор  в Консорциум Дунавска есетра обединява интереса на различни заинтересовани страни за опазването на българската природа ще продължи да идентифицира, прилага и промотира бизнес ориентирани модели за природозащита и разумно ползване на природните ресурси.