Голям воден бик

Лична карта

Име: Голям воден бик
 
Голям воден бик/сн. Николай Стайков

Гражданство:
Европеец, Средно азиатец и Южноафриканец. Големият воден бик е прелетен вид и прекарва зимата по топлото Средиземноморие.
 
 
сн. Михаил Илиев

Местообитание:
Живее във влажни зони с обширни тръстикови масиви. Такива са големите блата и езера, но гъсто обрасли с тръстика и папур. Не е случаен изборът на тези местообитания. Свързан е с потайния начин на живот на големия воден бик. През деня птиците се крият сред гъстата блатна растителност и привечер след залеза на слънцето или призори стават активни.
Трудно може да бъде забелязан големият воден бик по местата, където живее, защото окраската на тялото му напълно се слива със заобикалящата го среда. Може да минете покрай него и да не разберете, че на метри от вас има живо същество. Силно изпънал дългата си шия със златистокафявото си оперение на тъмнокафяви ивици, големият воден бик прилича на снопове от стръкчета тръстика. В езерата и блатата лети много ниско над тръстиката и живее поединично, почти самотно.
 
Голям воден бик/сн. Николай Стайков

Адрес в България:
Регистриран е в езерата Дуранкулак и Шабла, както и в Цибърското и Драгоманското блато. Това са най-важните в България места за вида. На тези адреси има вписани до 3-4 мъжки екземпляра.
Големият воден бик е регистриран и в езерата на Бургас–Атанасовско, Вая и във водоемите на комплекса Мандра–Пода. Предполагаеми адреси са още реките в Южна България–Марица, Струма и Места, където има добре оформени тръстикови масиви.
 
сн. Михаил Илиев

Численост в България:
След последното преброяване на двойките на големия воден бик в страната ни те са между 20 и 70. Изключително ниска численост за вид, който през миналия век гнезди в много блата и езера в различни части на страната.

Природозащитен статус:
Застрашен от изчезване вид не само у нас, но и в цяла Европа. За Стария континент е определен като приоритетен за опазване, защото числеността му намалява. Като основна причина се приема унищожаването на местата, в които се среща–пресушаването на влажните зони и превръщането им в земеделски земи или такива използвани за строежи.
 
сн. БДЗП

Особени белези:
Всеки запомня големия воден бик с неговото странно име. Нарекли са го така, защото през размножителния период, когато мъжкият иска да привлече женските издава звук, който много наподобява мученето на бика. Един мъжки може да събере няколко женски, с които да създаде потомство. Дамите после сами отглеждат малките в гнездо, което правят от изсъхнала тръстика сред водата. Мъжките птици понякога помагат в изхранването на потомството и след това се разделят с женската.
Ако сте сред късметлиите видели голям воден бик няма да го забравите–силно изпъната дълга шия, стройното тяло неподвижно застанало сред тръстиковите масиви. Така, както тихо е застинал на място, толкова и безшумно се е научил да се движи сред тръстиковите стъбла. 

Любимо хоби:
да лови храната си, която търси във водата. Менюто на големия воден бик е много разнообразно. От дребни и не дотам дребни земноводни–жаби, през охлюви и ракообразни до риба, както и бозайници. Последните са предимно малки на водни плъхове, които обаче, лови по бреговете. Големият воден бик би могъл да нападне и недобре летящи блатни птици.