Контакти

Офис на проект "Живот за Бургаските езера"Природозащитен център "Пода"

8000, град Бургас, П.К. 189


email: bspb_hq@bspb.org
facebook: https://www.facebook.com/burgaslakes.burgas