Контакти

Офис на проект "Живот за Бургаските езера"Природозащитен център "Пода"

8000, град Бургас, П.К. 189

Константин Господинов
Ръководител на проект
тел.  +359 879 534 015

Мариана Вълчева
Отговорник комуникации
тел. +359 0879 534 016

email: mariana.valcheva@bspb.org
facebook: https://www.facebook.com/burgaslakes.burgas