Новини


В Бургаското езеро беше наблюдаван рядък вид птица за нашата природа

28.04.2010 г.
Рядък вид птица беше наблюдавана от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в Бургаското езеро. Разливите в непосредствена близост до защитена местност „Вая” са приютили редкия за страната ни вид биволска чапла. Само един екземпляр от вида беше регистриран по време на редовния мониторинг на водолюбивите птици, обитаващи Бургаските езера. 
повече»

Не са намерени мъртви птици при обхождане на електропреносната мрежа в района на Бургаските езера

15.04.2010 г.
 Не са намерени мъртви птици при обхождане на част от въздушните електропроводни линии, минаващи в близост до Бургаските езера. Това установи екип от седем експерта и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Те извършиха проверка на осем електропровода, разположени в северната част на Атанасовско езеро и езерото Вая през почивните дни.
повече»