Новини


Още 21 птици загинали от токов удар намериха орнитолози в района на езерата Атанасовско и Вая

13.10.2010 г.
Телата на още двадесет и една птици загинали от токов удар намериха екип от орнитолози на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в района на езерата Вая и Атанасовско.
повече»

Над 200 чувала с отпадъци събраха петдесетте участници в акцията за почистване на защитена местност „Ченгене скеле”

10.10.2010 г.
Над 200 чувала предимно с битови отпадъци събраха петдесетте участници в акцията за почистване на защитена местност „Ченгене скеле” край Бургас.
повече»

Почистване на защитена местност "Ченгене скеле"

09.10.2010 г.
Здравейте приятели,
Ние – екипът на проект „Живот за Бургаските езера” на Българско дружество за защита на птиците и Община Бургас Ви каним да се включите в акция за почистване на защитена местност „Ченгене скеле”.
повече»

Почистване на защитена местност „Ченгене скеле” организират Българско дружество за защита на птиците и Община Бургас

06.10.2010 г.
Да почистим заедно защитена местност „Ченгене скеле” ви канят от проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) към програма LIFE+ на ЕС и Община Бургас. повече»