Новини


КАРНАВАЛ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

25.05.2011 г.
Българска Фондация Биоразнообразие, Община Бургас и РИОСВ Бургас
канят децата на Бургас на
КАРНАВАЛ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Лятната сцена „Охлювът” в Морската градина
5 юни 2011 г. (неделя) от 10:30 ч.
повече»

Млади художници ще рисуват птиците на защитена местност „Пода”

19.05.2011 г.
Млади художници ще рисуват птиците на защитена местност „Пода” в последния ден на седмицата. В пленера участие ще вземат 16 ученици от гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в Бургас, заедно с техният преподавател г-жа Дотка Калъчева.
повече»

Биволската чапла се опитва да се върне в България като гнездящ вид след 142 години

13.05.2011 г.
Биволската чапла вероятно отново ще загнезди в България предполагат орнитолози от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Наблюдението е извършено по време на редовния мониторинг на биологичното разнообразие в защитена местност „Пода”.
повече»

Великобритания сподели своя опит в управлението на центрове за влажни зони с Община Бургас и БДЗП

09.05.2011 г.
Експерти от Кралското дружество за защита на птиците (КДЗП) споделиха своя опит в управлението на центрове за влажни зони с представители на община Бургас и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) по време на петдневното им посещение във Великобритания.
повече»

В помощ на земеделските стопани

03.05.2011 г.

За вас земеделски стопани сме публикивали в менюто "Документи" на тази страница заповедите за обявяване на защитени зони "Бургаско езеро", "Атанасовско езеро", "Ченгене скеле" и Поморийско езеро" от екологичната мрежа Натура 2000. Там може да намерите и Наредба №3 от за условията и реда за прилагане на Мярка 213 - Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ЕС за земеделските земи - Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година.

Тук са публикувани и всички  презентации представени пред земеделските стопани в района на Бургас на среща, която се проведе на 11 април 2011 година. В тях може да намерите инфорамция за прилагането на мерки 213 и 214 от ПРСР и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.