Новини


Черният щъркел – по-малко познат, по-красив и загадъчен

30.04.2014 г.
Черният щъркел. Имате възможност през май да се запознаете отблизо и с него! Събрат е на белия щъркел, но ако за бялата птица с дълъг червен клюн и крака сме чували много хубави спомени и поверия от бита и културата на народите в страните от Европа, където той гнезди или в Африка, където зимува, то не така приемаме черния щъркел. повече»

При голям интерес премина Първата ученическа конференция, посветена на езерата

28.04.2014 г.
В неделния ден 50 ученици от Бургас се включиха с презентации, доклади и постери в ученическата конференция „Живот за Бургаските езера“, организирана от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието, Община Бургас, Българска Фондация Биоразнообразие и Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас.
повече»

50 ученици от Бургас се включват в първата ученическа конференция посветена на езерата

25.04.2014 г.

В първата ученическа конференция посветена на бургаските езера ще се включат близо 50 момичета и момчета от седем бургаски училища с 15 доклада на различни теми. Заявилите желание да представят подготвените от тях научно-популярни разработки са, както от професионални и езикови гимназии, така и от няколко основни училища в Бургас.

повече»

Саблеклюните и кокилобегачите вече по двойки

23.04.2014 г.
Още в началото на април саблеклюните в Атанасовско езеро се събраха по двойки и започнаха да гнездят. На насипния остров в плитката лагуна, изграден преди две години, вече се размножават около петнадесет двойки от птиците с черно-бяла окраска и извити като саби клюнове. Към тях са се присъединили и две двойки кокилобегачи.
повече»

Единайсет двойки качулати корморани гнездят на островите до Созопол

22.04.2014 г.

Единайсет двойки качулати корморани гнездят на островите Св. Иван и Св. Петър до Созопол. Наблюдението бе направено от екип на Българско дружество за защита на птиците и Групата за изследване на чайките в България.

повече»

Езерата на Бургас за пръв път тема на ученическа конференция у нас

09.04.2014 г.

Езерата на Бургас за пръв път са тема на ученическа конференция, организирана от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.

повече»

Тръстиков масив от близо 12 хектара изгоря в защитена местност „Пода”

08.04.2014 г.
Тръстиков масив от близо 12 хектара изгоря в защитена местност „Пода”, край Бургас в петък.  Пожарът е продължил почти пет часа, като е унищожил около 80 на сто от тревната растителност и тръстиката в участъка, където е бушувал огънят. повече»

Бракониерска мрежа уби поредния рядък вид птица в езерото Вая

07.04.2014 г.

Бракониерска мрежа уби женска белоока потапница в езерото Вая. Птицата е загинала от удавяне, в резултат на оплитането ѝ в мрежата. Сигналът за мъртвата птица е подаден от Григор Григоров, ученик от ОУ „Христо Ботев” в квартал „Долно Езерово”. Григор е един от най-пламенните доброволци на Българско дружество за защита на птиците.

повече»

Първа ученическа конференция „Живот за Бургаските езера”

04.04.2014 г.

Българско дружество за защита на птиците, Регионален инспекторат по образованието - Бургас, Българска фондация Биоразнообразие Ви канят на Първа ученическа конференция "Живот за Бургаските езера", която ще се проведе на 27 април 2014 г., Бургас
Направленията и темите за участие в ученическата конференция, техническите изисквания към ученическите доклади, както и категориите, в които ще бъдат отличени презентираните доклади може да намерите тук или като pdf файл към новината.

повече»

ГОРИТЕ НА ОРЕЛА – опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания - горите

03.04.2014 г.

По повод Седмицата на гората ИАГ и БДЗП представиха в Бургас сътрудничество си по проекта LIFE+ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС

На 02 април 2014 г., в Бургас при голям интерес от страна на журналисти и експерти по стопанисване на горите бе представен новият проект на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за опазване на ключови местообитания на малкия креслив орел в България. Събитието бе открито от главния секретар на ИАГ инж. Веселин Райчев. Участие взеха и директори на държавни горски предприятия от страната и горски стопанства от района на Бургас, част от района на проекта. Проектът предвижда изпълнението на редица дейности в 16 ключови територии в Югоизточна България – част от мрежата Натура 2000.

повече»

Седмицата на гората започва в Бургас с представянето на нов LIFE+ проект на БДЗП

02.04.2014 г.
Днес от 10:30 часа, в "Капитанската зала" на хотел "България" БДЗП ще представи едно ново сътрудничество за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания - горите. Събитието се организира съвместно от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците.
повече»