Новини


Съвместни действия срещу незаконния лов и риболов в Бургаските езера

11.06.2018 г.
Престъпленията срещу дивата природа имат отрицателно въздействие върху биоразнообразието по целия свят. Незаконното убиване, поставянето на отровни примамки в природата, залагането на капани или търговията с диви видове, поставя биоразнообразието на страните от Европейския съюз (ЕС) под силен натиск и опасност.
повече»