Образование

Ученическа конференция "Живот за бургаските езера" - доклади за езерата

В края на април 2014г. в Бургас се проведе Първа ученическа конференция "Живот за бургаските езера". Близо 50 ученика представиха индивидуално и групово доклади в няколко направления:
- Биоразнообразие на бургаските езера
- Исторически сведения и проучвания за езерата
- Физикохимични параметри на водите, влияещи върху биоразнообразието
- Устойчиво развитие на бургаските влажни зони. Езерата и хората
Тук може да намерите текстовите доклади, които участниците разработиха. Информацията може да бъде използвана като образователен материал за теми при работа в клас или извънкласни занимания.
Атанасовско езеро - птичият рай на България 1 Mb (pdf) свали
Larus michahellis - Средиземноморска жълтокрака чайкa 740 Kb (pdf) свали
Растителни видове на лагуната Атанасовско езеро 833 Kb (pdf) свали
Един специален гост на Бургаското езеро: Тръноопашатата потапница 701 Kb (pdf) свали
Местни легенди и традиционни методи за риболов в Бургаското езеро 548 Kb (pdf) свали
Солта, без която не можем 360 Kb (pdf) свали
Черноморската луга - природен източник на здраве и красота 786 Kb (pdf) свали
Непознатата луга 582 Kb (pdf) свали
Лагуната Атанасовско езеро – проект за брошура. 754 Kb (pdf) свали

Помагало за учителя - природолюбител - Живот за Бургаските езера

В края на октомври излезе от печат Помагало за учителя - природолюбител, което нарекохме на името на проекта ни - Живот за Бургаските езера. Ако искате да го разгледате, както и да ползвате полезната информация, интересните задачи - закачки и игри, специално създадени за езерата на Бургас, ето тук може да направите това: 

Помагало за учителя - природолюбител - Живот за Бургаските езера 7 Mb (pdf) свали

Презентации за бургаските езера и техните птици

Това е място, от което  може да изтеглите пет презентации на различни теми. Презентациите може да използвате при подходящи поводи в училище или извън него.

Надяваме се да бъдем полезни и очакваме вашите мнения, предложения и коментари.

 

Презентацията с име "Влажните зони"  е презентация за живота на птиците във влажните зони. Представя многобройните опасности за тях и начините по които можем да им помогнем. Илюстрациите са любезно предоставени за целта от нашите партньори от Великобритания - Кралското дружество за защита на птиците.

Подходяща за ученици от 1 до 6 клас.

 

Втората презентация "Пролет на живо" е кратка презентация за международната кампания, която БДЗП координира за България "Пролет на живо". Тя запознава малките и големи природолюбители с чудото на миграцията на птиците. Организаторите от BirdLife International са избрали 5 популярни и много красиви птици, които са акцент на кампанията - бял щъркел, селска лястовица, кукувица, черен бързолет и обикновен пчелояд. Всеки може да участва, като наблюдава и регистрира, пристигащите от юг птици на сайта - www.springalive.net.

 

Третата презентация наречена "Живот за бургаските езера" e  предназначена да разкаже за трите бургаски езера - Атанасовско, Вая и Мандра. Включени са кратки биографии на петте защитени вида птици - белооката и тръноопашатата потапници, малкия корморан, големия воден бик и къдроглавия пеликан. За тяхното опазване приоритетно работим по проект "Живот за Бургаските езера" в морския град.

Подходяща за ученици от 1 до 6 клас.

 

"Студено ни е и сме гладни" е презентация, чрез която можем да опознаем птиците, които остават около нас през зимата и имат нужда от нашата помощ. В нея ще намерите най-важните правила и идеи за различни видове хранилки за птици, които да сложите близо до вашия дом или училище.

Подходяща за ученици от 1 до 8 клас.

 

Презентацията посветена на семейство Чинкови е предоставена от Тодор Петков - доброволец на БДЗП. С нея лесно ще се научите да разпознавате едни от най-малките представители на птичия свят в България, които в никакъв случай не са по-маловажни от големите орли и соколи. Те са най-честите жертви на незаконен улов на пойни птици в страната с цел търговия или храна. Ако видите някоя от тези птици да се продават или гледат на затворено, незабавно сигнализирайте на зеления телефон на РИОСВ във вашия регион или на тел. 112.

Подходяща за ученици от 6 до 12 клас.

Влажните зони - анимирана презентация 2 Mb (ppt) свали
Кампания ``Пролет на живо`` 2 Mb (ppt) свали
Живот за бургаските езера - част от техните птици 16 Mb (ppt) свали
Студено ни е и сме гладни 9 Mb (ppt) свали
Семейство Чинкови 3 Mb (ppt) свали