Подкрепи проекта

  • Като станете член на БДЗП и по този начин подкрепите опазването на природата в България.
  • Като станете доброволец на БДЗП и участвате в изграждането на изкуствени платформи за гнездене на птиците, косене на тръстиката, наблюдение на биоразнообразието и образователни дейности и събития.
  • Като разпространявате информация сред местните хора за ползите от опазването на езерата и техните обитатели, както и дивата природа на България.
  • Като имате активна гражданска позиция за нуждата от опазването на природата.
  • Като ни информирате, ако сте наблюдавали птици на езерата и имате информация за заплахи, които ги грозят.
  • Като посещавате природозащитен център на БДЗП „Пода”, за да се докоснете до дивата природа.