Проекта

Вторият Life+ в живота на Българско дружество за защита на птиците

"Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на  ключови за тях местобитания в района на Бургаските езера".

На едно от най-удивителните места от Черноморското ни крайбрежие БДЗП започна работа по нов и много амбициозен проект. Той ще стане известен с името „Живот за Бургаските езера”. Ако е необходимо да представим накратко целта на това мащабно начинание, то тя се препокрива с името му – да бъде съхранен животът на трите езера, намиращи се в сърцето на град Бургас – Вая, Атанасовско и влажните зони от комплекса Мандра – Пода. Стартът вече е даден. Сега предстои да проследим заедно какво има да се случва.
Сигурно ще се съгласите с нас, че е трудно да бъдат представени само с няколко думи дейности, които трябва да бъдат изпълнени за четири години, но в краткия обзор по-долу ние се надяваме да постигнем това и да бъдем полезни, а защо не и интересни за нашата публика.
 

Кои сме ние?

Ние сме част от екипа на БДЗП. Ние сме петчленен отбор, който започна работа по проект „Живот за Бургаските езера” финансиран от програмата на ЕС Life+ - „Природа и Биоразнообразие” на стойност 1 775 006 евро. Това е вторият, след проекта „Опазване на царския орел и ловния сокол в България”, голям успех за Дружеството към тази европейска програма. Надяваме се да бъде последван и от други.

Къде сме ние?

 Проектът ще се изпълнява на територията на Община Бургас. В непосредствена близост до езерата. Екипът ще работи от най-хубавото и привлекателно място в района – Природозащитен център „Пода”. Това е нашият адрес и ние очакваме да ни посетите.

За кого работим ние?

За жителите на град Бургас и неговите гости. Поставили сме си за цел да превърнем езерата Вая, Атанасовско и Мандра – Пода в предпочитано място за отдих и занимания на открито за хората от града и страната ни. Ние вярваме, че това е възможно само след като бъде постигнато дългосрочно и самостоятелно опазване на влажните зони и тяхното видово разнообразие.

Кой ще ни помага в нашата не лека задача?

Това са нашите официални партньори и приятели по проекта – Община Бургас, дружеството Черноморски солници, Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) и Българска фондация Биоразнообразие. Ние разчитаме и на подкрепата и успешната съвместна работа с институциите в региона, които имат отношение към опазването на Бургаските езера – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Ловно-рибарските сдружения (ЛРД), Регионалната дирекция по горите и много други.

Кое е новото в работата ни?

Уникалното в новия проект е партньорството между неправителствени организации, местната власт и бизнеса, които ще работят в името на обща кауза – Бургаските езера.

Малко подробности за целите на нашия проект

 • Осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания;

• Поддържане и възстановяване на местата за хранене, размножаване и почивка на петте приоритетни вида птици;

• Намаляване на въздействието на преките и непреките заплахи за обитателите на езерата;

• Прилагане на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетните видове птици и местата от мрежата Натура 2000;

• Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетни видове птици, техните местообитания и местата от Натура 2000.

Надяваме се, че сме възбудили любопитството ви и ви очакваме при нас - на Пода. Добре дошли сте и ще се радваме, ако освен да изпием по кафе или чай заедно на терасата на центъра имате желание да работим заедно за запазването на нашите езера, така че един ден да бъдем горди, че сме оставили нещо хубаво и полезно от себе си за другите след нас.