Новини

Сладководни и морски риби събрани в наръчници в полза на интересуващите професионално и любителски от риболов 23.07.2015 г.

Сладководни и морски риби събрани в наръчници в полза на интересуващите професионално и любителски от риболов
Най-популярните сладководни и морски риби събра в наръчник в полза на интересуващите се от професионален и любителски риболов Асоциацията на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в град Бургас. Изданието се реализира с подкрепата на проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван от Българско дружество за защита на птиците към програма LIFE+ на ЕС в периода 2010-2014 г.

Двата наръчника вече са свободно достъпни за ползване от всеки, който е пряко зает в сектор „Рибарство”, но също така и от всяко заинтересовано лице с отношение към риболова. Наръчниците са така разработени, че да предоставят по разбираем, лесен и практичен начин ключова информация за всеки от видовете сладководни и морски риби представени в тях.

Информацията за конкретния вид е систематизирана по един и същи начин. Кратко са описани отличителните белези на вида, благодарение на което той може бързо и лесно да бъде разпознат. Посочени са приблизителните размери на вида, неговия размножителен период, миграция и разпространение. Важна част от информацията за всеки от разгледаните видове е неговия природозащитен статус и евентуални санкции при констатирани посегателства срещу него, съгласно действащото природозащитно законодателство или Закона за рибарството и аквакултурите. С това се стреми намаляването на предпоставките за нарушения по българското законодателство, поради липса на достъпна информация – така наречените нарушения поради незнание. В полза на любителите на риболова са описани и сходни на вида риби, а за професионално занимаващите се в сектор „Рибарство” у нас са уточнени стопанското значение на вида, пригодността му за отглеждане в аквакултури и начините на улавянето му.

Илюстрациите и в двата наръчника – на сладководните и на морските риби у нас са на Асен Игнатов, а изданията са разработени по проект „Наръчник на риболовеца” финансиран от Европейски фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Асоциацията на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в град Бургас се надява с издаването и безплатното разпространение на двата наръчника да бъде полезна на всеки практикуващ риболов у нас. По данни на Организацията за прехрана и земеделие (FAO) на Обединените нации около 10% от населението в индустриализираните нации практикува риболов в свободното си време и вероятният брой на любителите на риболов в световен мащаб е над 140 милиона души.

От посочените по-долу линкове може да изтеглите Наръчник на сладководния риболовец и Наръчник на морските риби в България.
 
Наръчник на риболовеца - Морски риби 1 Mb (pdf) свали
Наръчник на риболовеца - сладководни риби 1 Mb (pdf) свали