Тръноопашата потапница

Лична карта

 
Име: Тръноопашата потапница
 
Тръноопашата потапница/сн.Н. Петков/www.naturephotos.eu
 
Гражданство: Европеец, Азиатец и Северноафриканец. В България тръноопашатата потапница е много рядък мигриращ или зимуващ вид. Няма данни за гнезденето на вида в запазените блата или езера у нас.

Местообитание: Този вид предпочита соленоводни басейни, обрасли с различна водна растителност и тръстика. Може да се види и в сладки води – езера, блата и язовири
 
Тръноопашата потапница/сн.Н. Петков/www.naturephotos.eu

Адрес в България:
Регистрирана е по Черноморското крайбрежие. Посещава адресите си най-често през ноември до към март, при това нередовно и в малки групи по няколко екземпляра.
Любимите адреси на тръноопашатата потапница са Бургаското, Дуранкулашкото и Поморийското езеро. Често се спира и във водоемите на защитена местност „Узунгерен” и язовир Мандра край Бургас.

Численост в България:
В страната тръноопашатата потапница се вижда само през зимата. Някои от нашите водоеми предлагат идеални условия за вида през студените месеци на годината.
Такива са бургаските езера и по-специално езерото Вая. Точно в него от декември до март са наблюдавани средно между 140 до 250 тръноопашати потапници.
В последните десетина години най-висока е била числеността на вида в края на миналия век, когато през март в езерата на Бургас са регистрирани повече от 2 000 птици. Днес в света числеността й се изчислява на около 10 000 екземпляра.

Природозащитен статус:
Днес тръноопашатата потапница вече е сред застрашените от изчезване в света видове. Приоритетен е за опазване в страната и на други места в Европа, защото числеността й намалява с по-бързи темпове от очакваното.
Най-сериозната заплаха е унищожаването на естествените й местообитания – за гнездене, зимуване и почивка. В България към нея може да добавим и бракониерството. Тази интересна, загадъчна и красива птица, лесно става жертва на бракониерите. Причината е нейната непредпазливост.
 
Тръноопашата потапница/сн.Н. Петков/www.naturephotos.eu

Особени белези:
Два са отличителните белега на тази сравнително дребна патица. Това са гротескно изгърбения й в основата клюн и вирнатата вертикално нагоре опашка подобна на трън. Забележително е, че потапницата така променя положението на странната си опашка, че я долепя хоризонтално до водата и тогава отдалеч изглежда, като че ли тя липсва.
Това, което най-силно впечатлява и се запомня завинаги, е, клюнът при мъжките птици. През периода на размножаване той става ярко син. За съжаление през останалата част на годината е сив.
 
Тръноопашата потапница/сн.Н. Петков/www.naturephotos.eu

Любимо хоби:
Обича да плува и да се гмурка. Много често се гмурка, за да търси храна, като понякога плува показвайки на повърхността само главата си. Потопили се под водата, се задържа продължително време и изплува отново, но далеч от мястото на гмурването.
Изключително ловка е във водата за разлика от поведението й на сушата. Там тя излиза много рядко и се движи непохватно. Не обича да лети, но ако и се случи полета й е бърз и стремителен.
Към хобитата на потапницата може да добавим храненето. Богата е нейната трапеза – от ракообразни, насекоми и мекотели, на масата й се нареждат и водни растения, семена и водорасли. Обича да се храни призори или привечер.