Въпроси и отговори

Защо да членувам в БДЗП?

 • Два пъти годишно получавате списание “За птиците”, което е богато на информация за природата и птиците и съдържа красиви цветни фотографии.
 • Ползвате отстъпки при посещения в природозащитните центрове на БДЗП – ПОДА край Бургас и ИЗТОЧНИ РОДОПИ, Маджарово.
 • Ползвате отстъпки при закупване на образователни материали ( книжки, постери, аудио и видео материали), сувенири, фланелки и други артикули, продавани от дружеството.
 • Срещу показване на персоналната ви членска карта за текущата година, ще получавате до 12% отстъпка в магазините СТЕНАТА.
 • Получавате актуална информация за природозащитните дейности на организацията, проектите, в които можете да се включите и новини от света на природозащитата.

Как може да помогнете за опазването на бургаските езера и техните обитатели?

 • Като посещавате природозащитен център „Пода”, за да се докоснете до дивата природа.
 • Като станете член на БДЗП и по този начин подкрепите опазването на природата в България.
 • Като станете доброволец на БДЗП и участвате в изграждането на изкуствени платформи за гнездене на птиците, косене на тръстиката, наблюдение на биоразнообразието и образователни дейности и събития.
 • Като разпространявате информация сред местните хора за ползите от опазването на езерата и техните обитатели, както и дивата природа на България.
 • Като имате активна гражданска позиция за нуждата от опазването на природата.
 • Като ни информирате, ако сте наблюдавали птици на езерата и имате информация за заплахи, които ги грозят.

Как може да помогнете като фирма или организация?

 • Като станете корпоративен член на БДЗП
 • Като направите целево дарение за природозащитна дейност – опазване на вид или място.
 • Като вие и ваши служители се включите като доброволци в подходящи дейности по проекта.
 • Като подкрепите финансово, идейно, ресурсно или по друг начин проектите и усилията на БДЗП.