bg

БДЗП

Българско дружество за защита на птиците е природозащитна гражданска организация, която от 1988 г. работи за опазването на дивите птици и българската природа.

Ние опазваме птиците чрез преки природозащитни дейности, например охрана на гнезда на световно застрашени видове като царския орел и подхранване на последните останали лешояди в България.

Ние опазваме най-ценните места за птиците – орнитологично важни места и защитени зони от мрежата Натура 2000, за да могат те да оцелеят, когато гнездят, мигрират, зимуват или почиват по време на дългите си прелети.

Ние помагаме на малките и средните предприятия и земеделските производители да въвеждат и прилагат екологично устойчиви практики за производство и дейности с положителен ефект върху биологичното разнообразие.

Всяка година над 30 000 души посещават нашите природозащитни центрове „Пода” край Бургас и „Източни Родопи” в Маджарово.

Над 9 000 ученици, студенти и граждани участват в утвърдили се вече инициативи на БДЗП, като Европейски дни на птиците, Жива пролет, По следите на птиците.

БДЗП е партньорът за България на BirdLife International – най-старата световна организация за защита на птиците. БДЗП е членска организация с централен офис в София, шест регионални офиса, два природозащитни центъра и три колона в чужбина.

 

Как може да помогнете за опазването на бургаските езера и техните обитатели?


Като станете член на БДЗП и по този начин подкрепите опазването на природата в България.

Като станете доброволец на БДЗП и участвате в изграждането на изкуствени платформи за гнездене на птици, косене на тръстиката, наблюдение на биоразнообразието и образователни дейности и събития.

Като разпространявате информация сред местните хора за ползите от опазването на езерата и техните обитатели, както и дивата природа на България.

Като имате активна гражданска позиция за нуждата от опазването на природата.

Като ни информирате, ако сте наблюдавали птици на езерата и имате информация за заплахи, които ги грозят.

Като посещавате природозащитен център „Пода”, за да се докоснете до дивата природата.