bg

Резерват за водни кончета

Резерват за водни кончета

Разходката по туристическия маршрут може да продължи и по-далече от езерата на Бургас. На пътя Средец – Бургас близо до с. Дебелт се намира „Резерватът за водни кончета”. Най-много водни кончета може да наблюдавате в естествената им среда на пролет до края на лятото.

Къде се намира?

Разположен е на пътя Средец-Бургас близо до село Дебелт. Ако пътувате от Средец към Бургас следете за табели вляво на пътя. В обратна посока – Бургас-Средец резерватът е отдясно.

Какво ще намерите тук:

Мястото е заградено. Има малка влажна зона, около която през пролетта се виждат стотици водни кончета. В резервата има и навес/сенник, но без пейки. Подходящ е за отдих. На оградата на резервата има поствени информационни табели. В оградената територия ще намерите и табло с информация за видовете водни кончета, които могат да бъдат наблюдавани.

Специална уеб страница ще представя туристическият маршрут „Животът на Бургаските езера”. Достъпът до нея ще бъде лесен от интернет страниците на партньорите на проект „Живот за бургаските езера”, както и от Q – кодовете налични на информационните табели, специално създадени за маршрута.

 

Снимки:

В търсене на водните кончета
Водни лилии в резервата