bg

„Животът на Бургаските езера” е туристически маршрут, който предлага на бургазлии и гостите на града да опознаят ценните природни и исторически богатства в региона по нов начин. Неговите създадели – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Община Бургас искат да превърнат Бургаските езера в привлекателни и предпочитани места за посещение и отдих и да привлекат по-голямо обществено внимание, което да помогне за тяхното опазване. Туристическият маршрут представя Бургас като европейска дестинация за природен туризъм и за наблюдение на редки видове птици.


„Животът на Бургаските езера” е пътешествие през различни по характер и облик места около единствения голям европейски град заобиколен от езера, защитени територии и зони, в който има резерват и над който минава миграционния път на птиците – Виа Понтика.


Туристическият маршрут е създаден в рамките на проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван от БДЗП към програма LIFE+ на ЕС.

Маршрутът включва 12 обекта, които са разположени около Атанасовско езеро, Бургаското езеро - Вая, комплексът Мандра-Пода, резерватът за водни кончета, архитектурния резерват Деултум край с. Дебелт и Природонаучния музей в Бургас. Всички обекти от туристическия маршрут, с изключение на Влакчето на солта, могат да бъдат посещавани целогодишно. През различните сезони те предлагат различни емоции и преживявания сред езерата на Бургас.