bg

Природонаучна експозиция на РИМ – Бургас

Природонаучен музей към РИМ - Бургас

Разхождайки се в центъра на Бургас може да откриете още един от обектите на маршрута – Природонаучният музей.

Бургаският природонаучен музей крие много полезна информация за всички групи животни, които се срещат в района – насекоми, риби, птици, влечуги, земноводни и бозайници. Интересните диорами представят характерни ситуации от живота край Бургаските езера или в Странджа.

 

Къде се намира?

На ул. „Фотинов” №30 в Бургас.

Музеят работи от понеделник до петък от 9:00 до 12:30 и от 13:00 17:00 часа.

Повече информация за музей и събитията, които организира може да намерите на адрес: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?tab=nathist&page=home&lang=bg

 

Началото на природонаучен музей Бургас е поставено през 1973 г. със създаването на Природонаучна експозиция към Регионалния исторически музей. Първоначално експозицяита се е състояла от 1 699 експоната, 102 фотоса, 229 рисунки и 31 карти. Към тях може да се добавят две диорами и три биогрупи, дарение от Александър Простовор.

Историческата справка сочи, че това е било състоянието на Природонаучната експозиция към 1985 г. Днес там могат да се видят над 2 000 експоната, над 400 рисунки, фотографии и карти. Фондът на музея съхранява още около 1 000 експоната, а в библиотеката му се пазят над 1 000 заглавия научна литература.

Днес, бургаският природонаучен музей се разполага на три етажа в сградата на улица „Фотинов" №30, която е паметник на културата.

И след толкова много цифри, ето и кратка разходка из залите на природонаучния музей в Бургас.

Първата зала представя многообразието от скали и минерали в района. Тук са изложени вкаменелости от едри тревопасни бозайници - хипарион, носорог, дейнотериум и мастодонт, живели по нашите земи по време на терциера.

Специално място е отредено и на растителнотото богаство на Странджа и Черноморското крайбрежие. Представени са образци от странджанската зеленика, вълчо лико, лавровишна, джел, ориенталски дъб и др. Част от тези видове са съвременници на мастодонтите и другите едри тревопасни, живели през терциера, но се срещат и днес като живи реликти.

Не е подминато и многообразието от мекотели и безгръбначни животни. Сред тях изпъкват дяволският нокът, пателата, голямото нощно пауново око, аполоновата пеперуда и пагура - най-големият черноморски рак.

От срещащите се в Черно море над 140 вида риби, във витрините на музея са показани някои интересни представители като черноморска акула, морска лястовица и отровните скорпид и морски драгон.

Характерните за региона земноводни и влечуги, като леопрадовия смок и двата вида безкраки гущери, са представени в биогрупи, показващи ги в естествените им местообитания.

В България са установени над 420 вида птици, а в Бургаския регион техният брой надвишава 300 вида. В залите на музея са изложени около 200 препарата. Тук може да се види тънкоклюния свирец, една от най-редките птици в света, за която се смята, че е на прага на изчезването.

В залата на бозайниците е разкрито многообразието им, като са показани от най-дребните техни представители - земеровки, белозъбки и кафявозъбки, до вълка, дивата свиян и сърната.

Новата експозиция в музея е открита през 2005 г. и е посветена на минералното богатство. Могат да се видят и гигантските калцитни друзи, характерни за Бургаския регион, уникални със своите форми и размери.

 

 

Снимки:

Природонаучната експозиция
Природонаучната експозиция
Природонаучната експозиция
Музея работи и с деца в екоклуба създаден към него
Музеят работи и с деца към екоклуба създаден към него