bg

туристически маршрут

Разходката, която ви предлагаме, за да опознаете езерата на Бургас, включва следните места и обекти:


В района на Атанасовско езеро маршрутът предлага 4 обекта. Те са:

Влакче на солта

Точката

Басейните с лечебна кал и луга

Укритие за наблюдение на птици


В района на Бургаското езеро (Вая) маршрутът предлага 2 обекта. Те са:

Кея за лодки

Каналът, свързващ езерото Вая с Черно море


В района на комплекса Мандра-Пода маршрутът предлага 3 обекта. Те са:

Лале баир или Хълмът на любовта

Защитена местност "Устие на река Изворска"

Природозащитен център на Българско дружество за защита на птиците "Пода"


Останалите три обекта от маршрутът са далеч от езерата на Бургас, но свързани с тях. Те са:

Природонаучна експозиция на РИМ - Бургас

Археологически резерват "Деултум - Девелт"

Резерват за водни кончета